Storno
podmínky

Tyto storno podmínky jsou platné
pro ubytovací zařízení
CHATA BENEŠ,
Podlesí 35, Světlá hora, 79331,
Česká republika.


více   

Storno podmínky

Úvod:

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (majitelem chaty).
2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.
3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.
4. Ubytovatel požaduje po objednateli zaplatit zálohu, splatnou 10 dnů od potvrzení termínu pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.
5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.
6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.
2. Při zrušení rezervace 29 - 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.
3. Při zrušení rezervace 13 - 1 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny pobytu.
4. Při zkrácení délky pobytu platí stejné storno lhůty jako při zrušení pobytu.
5. Stornopoplatek je smluvní pokutou.
V případě storna je po vzájemné dohodě možná změna termínu.
Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty.
V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Závěrečná ustanovení:

1. Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2021.
2. Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.
3. Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail).
4. Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail).
5. Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.
vybavení chaty

 


kontakty

 

Celoročně obyvatelná zděná chata
s kapacitou
8 lůžek (+ postýlka),
k dispozici
televize, krb, vybavená kuchyně, zahradní bazén, ruské kuželky, trampolína, atd.

Adresa:    Světlá Hora 793 31
                    Podlesí č.p. 35

Mobil:    +420 732 811 915
Mobil:   
+420 724 158 064

© 2012 CHATA BENEŠ                   Úvod            Chata a její vybavení            Okolí a zajímavosti            Ceník            Storno podmínky            Kontakty